Home » Лична информация

Лична информация

Kalpakchiev
 • Име
  Калин Иванов Калпакчиев
 • Дата и място на раждане
  Роден на 26.09.1971 г. в гр. Стара Загора.
  Източникwww.comdos.bg
 • Семейно положение
  Женен. Съпругата му Елизабет Лопес Петрова-Калпакчиева е съдия в Софийски градски съд от месец май 2012 г., заема длъжността след конкурс, допреди това е била съдия в Софийски районен съд.
  Източник: Данни от съдия Калпакчиев. 
 • Образование
  Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Право през 1993 г. Общ среден успех през курса на следване “Мн. добър 5,80” и от положени държавни изпити “Отличен 6,00”.
  Източник: Професионална биография и данни от съдия Калпакчиев.
 • Езици
  Владее английски и френски езици.
  Източник: Данни от съдия Калпакчиев. 
 • Продължаващо обучение

2010 г. – Обучение в Националната школа на магистратурата на тема “Обучение на обучители”, Париж, Франция

2004 г. – Обучение на тема „Институциите на френската съдебна система”, организирано от Националната школа за магистрати на Франция, Париж

2004 г. – Експерт по проект на тема „Осигуряване на достъп до съдебните дела”, организирано от  USAID и финансирано от World Learning

2002 г. – Обучение „Защита на интелектуалната собственост”, организирано от Министерство на търговията на САЩ, Вашингтон
Източник: Професионална биография на Калин Калпакчиев, част от неговото  кадрово досие, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Стаж

Извън органите на съдебната власт:
От 01.11.1998 г. до 30.09.2000 г. – адвокат в АК-Добрич.

В органите на съдебната власт:
От 01.04.2005 г. към момента – съдия в Софийски апелативен съд
От 02.10.2000 г. до 01.04.2005 г. – съдия в Софийски районен съд
От 18.09.1996 г. до 30.09.1998 г. – съдия в Районен  съд Добрич
От 01.11.1995 г. до 18.09.1996 г. – младши съдия в Окръжен съд Добрич
От 25.05.2009 г. до 31.12.2011 г. – командирован като постоянен преподавател по наказателно право в Националния институт на правосъдието
Юридически стаж в съдебната система към 09.07.2012 г.: 15 години, 2 месеца, 07 дни.
Източник: Професионална биография и единния атестационен формуляр, връчен на съдия Калпакчиев на 20.01.2009г., част от неговото  кадрово досие, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: